02-045-6988 [email protected]

เราพร้อมที่จะช่วยคุณ เรามีคลาสเรียนสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนแบบส่วนตัว หรือต้องการความสนใจเป็นพิเศษ หรือนักเรียนที่มีเป้าหมายการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนใคร หรือแม้แต่นักเรียนที่ต้องการเรียนให้ทันเพื่อน นักเรียนที่ขาดเรียนมานาน พบว่าพวกเขาสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วด้วยการสอนแบบตัวต่อตัว

ที่ยอดเยี่ยม เราส่งอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองไปยังพื้นที่เพื่อให้การประเมินเบื้องต้นกับกลุ่ม ประเมินระดับความสามารถของนักเรียนแต่ละคนและหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับชั้นเรียนโดยรวม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัว ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ และภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ โปรดติดต่อเราที่นี่

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัว ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ และภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ โปรดติดต่อเราที่นี่