02-045-6988 [email protected]

มิสเตอร์ทิมเลินนิ่งแลนด์ เป็นหนึ่งในไม่กี่โรงเรียนที่ได้รับใบอนุญาตให้สอนการออกเสียงภาษาอังกฤษจากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย

มิสเตอร์ทิมเลินนิ่งแลนด์ เป็นหนึ่งในไม่กี่โรงเรียนที่ได้รับใบอนุญาตให้สอนการออกเสียงภาษาอังกฤษจากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย

มิสเตอร์ทิมเลินนิ่งแลนด์ เป็นหนึ่งในไม่กี่โรงเรียนที่ได้รับใบอนุญาตให้สอนการออกเสียงภาษาอังกฤษจากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย

โฟนิกส์ 

หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการเชื่อมโยงเสียงต่างๆให้เข้ากัน เป็นวิธีการประกอบคำขึ้นจากเสียงเดี่ยวๆ ที่เรียกว่า หน่วยเสียง (phonemes) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถที่จะออกเสียงต่างๆ เหล่านั้นได้ถูกต้อง เมื่อนำเสียงต่างๆมาเชื่อมโยงกัน ก็จะสามารถอ่านคำได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

 

เราเป็นผู้นำด้านการสอนโฟนิกส์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550

นักเรียนรุ่นอายุน้อยๆ จะได้เริ่มเรียนโฟนิกส์จาก หนังสือหัดอ่านภาษาอังกฤษอ็อกซฟอร์ด ฟล็อปปี้โฟนิกส์ (Floppy Phonics) เป็นวิธีการสอนที่ได้รับความนิยมมากกว่า 80 % ของโรงเรียนในประเทศอังกฤษ อีกทั้งยังได้รับการพัฒนาควบคู่ไปหลักสูตรการออกเสียง และการเขียนอีกด้วย

หลักสูตรฟล็อปปี้โฟนิกส์ ของเรามุ่งเน้นไปที่ทักษะพื้นฐานของการผสมเสียง การแบ่งกลุ่ม และการรู้จักตัวอักษรต่างๆ

คลาสเรียนแต่ละคลาสมีขนาดเล็ก เพื่อให้ครูได้ให้ความสนใจทั่วถึง สามารถทุ่มเทให้กับนักเรียนแต่ละคนได้เป็นพิเศษ

หนังสือนิทานการออกเสียง ได้ถูกนำมาใช้ในการสอนตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อช่วยให้เด็กได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ และทำการเชื่อมโยงกับคำที่ได้ฝึกเขียน และสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวเข้าด้วยกัน

โฟนิกส์

หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการเชื่อมโยงเสียงต่างๆให้เข้ากัน เป็นวิธีการประกอบคำขึ้นจากเสียงเดี่ยวๆ ที่เรียกว่า หน่วยเสียง (phonemes) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถที่จะออกเสียงต่างๆ เหล่านั้นได้ถูกต้อง เมื่อนำเสียงต่างๆมาเชื่อมโยงกัน ก็จะสามารถอ่านคำได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

เราเป็นผู้นำด้านการสอนโฟนิกส์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550

นักเรียนรุ่นอายุน้อยๆ จะได้เริ่มเรียนโฟนิกส์จาก หนังสือหัดอ่านภาษาอังกฤษอ็อกซฟอร์ด ฟล็อปปี้โฟนิกส์ (Floppy Phonics) เป็นวิธีการสอนที่ได้รับความนิยมมากกว่า 80 % ของโรงเรียนในประเทศอังกฤษ อีกทั้งยังได้รับการพัฒนาควบคู่ไปหลักสูตรการออกเสียง และการเขียนอีกด้วย

หลักสูตรฟล็อปปี้โฟนิกส์ ของเรามุ่งเน้นไปที่ทักษะพื้นฐานของการผสมเสียง การแบ่งกลุ่ม และการรู้จักตัวอักษรต่างๆ

คลาสเรียนแต่ละคลาสมีขนาดเล็ก เพื่อให้ครูได้ให้ความสนใจทั่วถึง สามารถทุ่มเทให้กับนักเรียนแต่ละคนได้เป็นพิเศษ

หนังสือนิทานการออกเสียง ได้ถูกนำมาใช้ในการสอนตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อช่วยให้เด็กได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ และทำการเชื่อมโยงกับคำที่ได้ฝึกเขียน และสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวเข้าด้วยกัน

156 บท เพื่อการอ่านการเรียนรู้ สู่ความเชี่ยวชาญ

ช่วงวัย 4-5
(28 บทเรียน)

ช่วงวัย 5-6
(22 บทเรียน)

ช่วงวัย 5-6
(18 บทเรียน)

ช่วงวัย 6-7
(30 บทเรียน)

ช่วงวัย 6-7
(26 บทเรียน)

ช่วงวัย 7+
(32 บทเรียน)

ช่วงวัย 4-5
(28 บทเรียน)

ช่วงวัย 5-6
(22 บทเรียน)

ช่วงวัย 5-6
(18 บทเรียน)

ช่วงวัย 6-7
(30 บทเรียน)

ช่วงวัย 6-7
(26 บทเรียน)

ช่วงวัย 7+
(32 บทเรียน)

ช่วงวัย 4-5
(28 บทเรียน)

ช่วงวัย 5-6
(18 บทเรียน)

ช่วงวัย 6-7
(26 บทเรียน)

ช่วงวัย 5-6
(22 บทเรียน)

ช่วงวัย 6-7
(30 บทเรียน)

ช่วงวัย 7+
(32 บทเรียน)

คอร์สเตรียมความพร้อมสำหรับทักษะการออกเสียงแบบโฟนิกส์

สำหรับเด็กอายุต่ำกว่าสี่ขวบ ทางเรามีหลักสูตรพิเศษ เตรียมความพร้อมในทุกด้าน เพื่อจะแนะนำให้เด็กๆได้รู้จักกับการเรียนโฟนิกส์

ในขณะที่นักเรียนพัฒนาทักษะการออกเสียง ไปสู่การเรียนภาษาเพื่อเริ่มเรียนคอร์สภาษาอังกฤษแม็คมิลาน ที่มิสเตอร์ เราต้องการให้นักเรียนทุกคนของเราตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษา ไปจนถึงชั้นเรียนที่สูงขึ้น เรียนรู้ไปพร้อมกับเรา เราเชื่อว่าการเรียนรู้เป็นการเดินทางตลอดชีวิต และหลักสูตรของเราจะมอบของขวัญให้พวกเขา นั่นคือภาษา เพื่อการใช้ชีวิตที่ดีของลูกๆของคุณ

คอร์สภาษาอังกฤษแม็คมิลาน มุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เช่น การสนทนา การอ่านอย่างคล่องแคล่ว หลักไวยกรณ์ การฟังการอ่านเพื่อความเข้าใจ และทักษะการเขียน

คอร์สภาษาอังกฤษแม็คมิลานได้นำมาใช้ในการเรียนการสอนตามแนวทางของหลักสูตรนานาชาติให้เข้ากับหลักสูตรของประเทศอังกฤษ

เด็กๆเมื่อได้เรียนคอร์สภาษาอังกฤษแม็คมิลาน ก็คือการได้เรียนรู้จากตำราหนังสือที่หลากหลาย ผ่านเรื่องราว บทกวี บทละครต่างๆ ทุกสิ่งอย่างที่หล่อหลอมรวมกัน จะทำให้เด็กๆมีความเข้าใจในสังคมที่พวกเค้าใช้ชีวิตอยู่มากยิ่งขึ้นไป

ในขณะที่นักเรียนพัฒนาทักษะการออกเสียง ไปสู่การเรียนภาษาเพื่อเริ่มเรียนคอร์สภาษาอังกฤษแม็คมิลาน ที่มิสเตอร์ เราต้องการให้นักเรียนทุกคนของเราตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษา ไปจนถึงชั้นเรียนที่สูงขึ้น เรียนรู้ไปพร้อมกับเรา เราเชื่อว่าการเรียนรู้เป็นการเดินทางตลอดชีวิต และหลักสูตรของเราจะมอบของขวัญให้พวกเขา นั่นคือภาษา เพื่อการใช้ชีวิตที่ดีของลูกๆของคุณ

คอร์สภาษาอังกฤษแม็คมิลาน มุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เช่น การสนทนา การอ่านอย่างคล่องแคล่ว หลักไวยกรณ์ การฟังการอ่านเพื่อความเข้าใจ และทักษะการเขียน

คอร์สภาษาอังกฤษแม็คมิลานได้นำมาใช้ในการเรียนการสอนตามแนวทางของหลักสูตรนานาชาติให้เข้ากับหลักสูตรของประเทศอังกฤษ

เด็กๆเมื่อได้เรียนคอร์สภาษาอังกฤษแม็คมิลาน ก็คือการได้เรียนรู้จากตำราหนังสือที่หลากหลาย ผ่านเรื่องราว บทกวี บทละครต่างๆ ทุกสิ่งอย่างที่หล่อหลอมรวมกัน จะทำให้เด็กๆมีความเข้าใจในสังคมที่พวกเค้าใช้ชีวิตอยู่มากยิ่งขึ้นไป