02-045-6988 [email protected]

342 บทเรียน เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเชี่ยวชาญ

หลักสูตรภาษาอังกฤษแม็คมิลาน มีทั้งหมด 6 ระดับ เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของเด็กๆ เพราะภาษาอังกฤษ ไม่ใช่แค่ภาษาที่ 2 แต่มันคือส่วนสำคัญของชีวิตสมัยใหม่ การเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ ทั้งพูด ทั้งเขียน จะทำให้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่ว ด้วยความมั่นใจ

 

อายุ 6+
(36 บทเรียน)

อายุ 7+
(36 บทเรียน)

อายุ 7+
(54 บทเรียน)

อายุ 10+
(72 บทเรียน)

อายุ 10+
(72 บทเรียน)

อายุ 10+
(72 บทเรียน)

อายุ 6+
(36 บทเรียน)

อายุ 7+
(36 บทเรียน)

อายุ 7+
(54 บทเรียน)

อายุ 10+
(72 บทเรียน)

อายุ 10+
(72 บทเรียน)

อายุ 10+
(72 บทเรียน)

ลักษณะเด่นของโปรแกรม  

ภาษาอังกฤษแม็คมิลาน จะถูกถ่ายทอดโดยครูที่มีประสิทธิภาพ พร้อมวิธีการสอนอย่างสนุก

ภาษาอังกฤษแม็คมิลาน บทเรียนประกอบไปด้วยนิทานภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐาน เน้นฝึกการอ่าน และเขียนตามแบบฉบับประเทศเนื้อหาจากประเทศอังกฤษ

ภาษาอังกฤษแม็กมิลานสอนทักษะสำคัญของการอ่านความเข้าใจการสร้างประโยคและภาษาไวยากรณ์การฟังการสะกดคำ และการเขียนในชั้นเรียน

บทเรียนภาษาอังกฤษแม็คมแลาน ใช้การสนทนาเป็นพื้นฐาน ซึ่งแน่นอนว่าลูกๆของคุณจะได้ซึมซับภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่

นอกจากบทเรียนทั้งหมดของเราแล้ว เรายังสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษแบบตัวเขียน ทักษะการเขียนเป็นสิ่งจำเป็น และเราทุ่มเทเวลาอย่างมากให้กับสิ่งจำเป็นสิ่งนี้ 

เด็กๆจะถูกทดสอบในทกๆสามหน่วยการเรียน ทดสอบความเข้าใจทั้งการอ่าน และการเขียน สำหรับระดับ 4-6 การทดสอบการประเมินจะเกิดขึ้นทุก ๆ สองหน่วยการเรียน

วัสดุหลักสูตร

แต่ละหลักสูตรหรือ ระดับชั้นประกอบด้วยหนังสือสามเล่ม:

หนังสือภาษาอังกฤษมีเนื้อหาการเรียนรู้หลัก ประกอบด้วยสองหน้าต่อบทเรียนที่ใช้ฝึกอ่าน คำถามและกิจกรรมความเข้าใจบนพื้นฐานของการอ่าน; การสร้างประโยค การออกเสียง และการจดจำส่วนต่าง ๆ ของคำพูด ไวยากรณ์ และการฟังข้อมูลที่มีเนื้อหาเฉพาะ การออกเสียง การเขียน และการแก้ไข

หนังสือแบบฝึกหัด มีกิจกรรมฝึกฝนภาษาอังกฤษ มีไว้สำหรับเด็ก ๆ ที่จะทำการบ้าน หรือเวลาเงียบๆในห้องเรียน หลังจากฝึกฝนทุกสามบท ในหนังสือก็จะมี 2หน้า สำหรับบททดสอบไวยากรณ์ การออกเสียง โฟนิกส์ ตามด้วยการสรุปเนื้อหาทั่วไป

หนังสือฝึกความคล่องแคล่วช่วยให้เด็กพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ ในหนังสือประกอบไปด้วยเรื่องราวการผจญภัยที่น่าตื่นเต้น 18 ตอน ที่มีตัวละครเด็กสี่คน และใช้การเล่าเรื่องบางส่วน มีบทสนทนาเป็นส่วนใหญ่ ทั้งยังมีภาพประกอบ ที่ดึงดูดผู้เรียนวัยเด็กให้กระตุ้นทักษะการพูด

ระดับ 1-3

มีไว้สำหรับเด็กที่พูดภาษาอังกฤษได้บ้าง และผู้ที่เริ่มอ่านและเขียน

แม็คมิลาน 2 มีไว้สำหรับเด็กที่พูดภาษาอังกฤษได้บ้าง และผู้ที่เริ่มอ่านและเขียน

แม็คมิลาน 3 เหมาะสำหรับเด็กที่มีความมั่นใจในการสื่อสารด้วยวาจา และอ่านเขียน ได้ถูกต้องแม่นยำ

หน่วยการเรียนรู้ 18 หน่วยในระดับ 1-3 ของแม็คมิลาน สอนในสามบทเรียน

บทเรียนที่ 1: ความคล่องแคล่วในการอ่านและความเข้าใจในการอ่าน

เริ่มต้นเด็กๆ ดูภาพโปสเตอร์ขนาดใหญ่ พูดและถามคำถามเกี่ยวกับโปสเตอร์ให้มากที่สุด จากนั้นเด็กๆฟังข้อความที่บันทึก และติดตามเหตุการณ์ที่แสดงบนโปสเตอร์ ครูจะถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวและบทสนทนาเพื่อทดสอบความเข้าใจ เด็กๆจะได้รับโอกาสทำงานเป็นทีม ฝึกภาษาร่วมกันเป็นกลุ่มอย่างตั้งใจ

บทเรียนที่ 2: ทักษะไวยากรณ์ และโครงสร้างประโยค

ตัวอย่างโครงสร้างถูกนำเสนอโดยใช้ตัวละครจากเรื่องราวของหนังสือฝึกความคล่องแคล่ว เพื่อให้เด็กๆ นึกถึงภาษา การนำเสนอไวยากรณ์ให้รูปแบบที่ชัดเจนเพื่อให้อ้างถึงจากหนังสืออย่างเข้าใจง่าย

ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษจะถูกนำเสนออย่างชัดเจนพร้อมตัวอย่าง แต่ละกฎ มีการฝึกการเขียน เมื่อมีพื้นฐานของการเขียนที่ถูกต้อง เด็กๆจะนำไปใช้ในระดับพื้นฐานอย่างดีที่สุด

บทเรียนที่ 3: การฟังและการเขียนเรียงความ

กิจกรรมการฟังเสริมโครงสร้าง และคำศัพท์สำหรับหน่วยการเรียนรู้และช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะทางการฟัง

การใช้สื่อกระตุ้นในหนังสือภาษาอังกฤษ ครูจะแนะนำชั้นเรียนเพื่อใช้เป็นต้นแบบการสอน จากนั้นเลือกประโยคจากนักเรียน และเขียนลงบนกระดาน และให้อ่านร่วมกัน สิ่งนี้ทำหน้าที่เสมือนกรอบโครงสร้างงาน แต่ละงานที่เด็กๆจะทำในหนังสือเขียนของพวกเขา

ระดับ 4-6

หลักสูตรภาษาอังกฤษของแม็คมิลาน 4, 5 และ 6 เป็นหลักสูตรขั้นสูง อย่างไรก็ตามครูของเรานำเสนออย่างสนุกสนาน และมีเป้าหมาย นักเรียนได้รับการสอนให้ใช้ความรู้ กับโลกและสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว เราคาดหวังให้นักเรียนที่เรียนกับเรามาอย่างยาวนาน คิดด้วยตนเอง หัดตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัว และตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาของพวกเขาอย่างมั่นใจ

แม็คมิลานระดับ 4 มีไว้สำหรับเด็กที่พร้อมจะคัดเลือกอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้อย่างดี เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน

แม็คมิลานระดับ 5 เหมาะสำหรับเด็กที่มีความมั่นใจในการสื่อสารด้วยการพูด อีกทั้งเป็นนักอ่านและเขียนที่แม่นยำ

แม็คมิลานระดับ 6 เหมาะสำหรับเด็กที่มีความมั่นใจในการสื่อสารด้วยการพูด อีกทั้งเป็นนักอ่านและเขียนที่แม่นยำ

หน่วยการเรียนรู้ทั้ง 18 หน่วยในระดับ 4-6 ของภาษาอังกฤษแม็คมิลาน ถูกสอนใน 4 บทเรียน

บทเรียนที่ 1 
การอ่านอย่างคล่องแคล่ว เพื่อความเข้าใจ

เริ่มต้นเด็กๆ ดูภาพโปสเตอร์ขนาดใหญ่ พูดและถามคำถามเกี่ยวกับโปสเตอร์ให้มากที่สุด จากนั้นเด็กๆฟังข้อความที่บันทึก และติดตามเหตุการณ์ที่แสดงบนโปสเตอร์ ครูจะถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวและบทสนทนาเพื่อทดสอบความเข้าใจ เด็กๆจะได้รับโอกาสทำงานเป็นทีม ฝึกภาษาร่วมกันเป็นกลุ่มอย่างตั้งใจ

บทเรียนที่ 2
การฟังด้วยความคล่องแคล่ว

กิจกรรมการฟังเสริมโครงสร้าง และคำศัพท์ของแต่ละบทเรียน การเรียนรู้จะช่วยให้เด็กๆพัฒนาทักษะทางการฟังยิ่งขึ้นไป

บทเรียนที่ 3
ทักษะด้านไวยากรณ์และการสะกดคำ

ตัวอย่างโครงสร้างถูกนำเสนอโดยใช้ตัวละครจากเรื่องราวของหนังสือฝึกความคล่องแคล่ว เพื่อให้เด็กๆ นึกถึงภาษา การนำเสนอไวยากรณ์ให้รูปแบบที่ชัดเจนเพื่อให้อ้างถึงจากหนังสืออย่างเข้าใจง่าย

บทเรียนที่ 4 
การเขียนเรียงความ

ตัวอย่างโครงสร้างถูกนำเสนอโดยใช้ตัวละครจากเรื่องราวของหนังสือฝึกความคล่องแคล่ว ครูจะแนะแนวทางโดยการจำลองเหตุการณ์ เลือกประโยคจากนักเรียน และเขียนลงบนกระดาน ให้นักเรียนอ่านร่วมกัน สิ่งนี้ทำหน้าที่เป็นตัวอย่างที่เด็กๆจะทำในหนังสือฝึกการเขียนของพวกเขา

ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษจะถูกนำเสนออย่างชัดเจน พร้อมมีการยกตัวอย่างประกอบ นำไปใช้ได้ตั้งแต่ในระดับพื้นฐาน เพราะมีพื้นฐานของการเขียนที่ถูกต้อง